Regierungsrat Manuel Frick an Kulturministerkonferenz in Strassburg

01. April 2022
Medienmitteilung lesen
Regierungsrat Manuel Frick wird von der Generalsekretärin des Europarats Marija Pejčinović Burić offiziell begrüsst (Quelle: Candice Imbert)
Kulturminister Manuel Frick beim Arbeitsgespräch mit Marija Pejčinović Burić, Generalsekretärin des Europarats (Quelle: Candice Imbert)
«Familienfoto» der Kulturminister in Strassburg (Quelle: Candice Imbert)